Rapsfält

Angående Årets matbluff

Publicerad: 2019-jan-tor

Vi är besvikna och tar utmärkelsen på stort allvar då feedback från konsumenter alltid är viktigt för oss. Lättas märkning är sanningsenlig och går helt i linje med de regler och föreskrifter som finns.

Vår ambition var att lyfta fram Lättas innehåll av svensk rapsolja, något som vi tror är viktigt för våra konsumenter. Ingredienslistan återspeglar produktens innehåll i fallande ordning (palmolja 21% och rapsolja 18%). Palmolja är en tropisk ingrediens och därför är det viktigt att välja hållbart producerad palmolja som är certifierad enligt RSPO* (Roundtable on Sustainable Palm Oil ) – en organisation som vi är medlemmar i. All palmolja i våra produkter är hållbart framtagen och certifierad i enlighet med RSPO:s kriterier.

Feedback är alltid viktigt för oss så att vi kan fortsätta att bli bättre, och vi kommer att gå igenom den feedback vi fått för att säkra att vi gör framsteg.

Lätta är uppskattad av många bl.a. för att den är växtbaserad, vilket har mindre påverkan på miljön än animaliska produkter, för att den tillverkas i Sverige och för sin goda smak.

*RSPO är en icke-vinstdrivande organisation som förenar aktörer från sju sektorer av palmoljeindustrin. RSPO har utvecklat en global standard för hållbar palmolja. Den kallas RSPO Principles and Criteria (P&C).

Läs gärna mer på: https://rspo.org/about#vision-mission eller https://www.hallbarpalmolja.se/