Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.

Det är klimatsmart att välja Lätta eftersom det är baserat på vegetabiliska oljor.

I en studie gjord av SIK, Institutet för Bioteknik och Livsmedel (numera SP Foods and Bioscience) visade det sig att växtbaserade produkter som Lätta har betydligt lägre miljöpåverkan än smör – i vissa fall hälften så stor. I studien tittade de på hela resan från råvara till att produkten slängs. Växtbaserat matfett innebär lägre energianvändning, övergödning, försurning, marknära ozon och markanvändning.

Äter du två frukostmackor med smör om dagen innebär det utsläpp av 150 kg koldioxid, ungefär som en bilresa mellan Stockholm och Malmö. Byter du från smör till Lätta minskar du utsläppen med 20 %. Tänk om en miljon svenskar skulle göra detsamma. Det skulle motsvara 3 000 resor jorden runt med en bil som drar en liter per mil. En liten beteendeförändring kan göra stor skillnad för en hållbar utveckling.

I Lätta ingår 100 % certifierad palmolja. Det är den viktigaste vegetabiliska oljan i Asien, med många goda egenskaper. Palmolja ersätter härdat fett och innehåller inget transfett. All vår palmolja är hållbart producerad enligt RSPOs (Round table of Sustainable Palm Oil) kriterier för segregerad palmolja. RSPO sätter upp kriterier för hållbart producerad palmolja. Ett av de viktigaste kriterierna är att inga skogsområden med känsliga ekosystem, eller som är viktiga för lokalbefolkningen ur kulturell synpunkt, får användas. Andra kriterier gäller användningen av bekämpningsmedel, svedjebruk och inte minst arbetsförhållanden för dem som arbetar på plantagerna och med utvinningen. Denna certifieringen är i precis vad Världsnaturfonden WWF tycker är den bästa lösningen. Utan produktion av palmolja skulle hundratusentals smålantbrukare i framför allt Malaysia och Indonesien förlora sin försörjning. Det skulle också påverka miljön, eftersom oljepalmen kräver en relativt liten yta.

Att ha goda frukostvanor ger alltså en positiv effekt på miljön.